maandag 11 april 2016

Standaardbranchejaarrekening

Standaardbranchejaarrekening


De standaardbranchejaarrekening is het gemiddelde van een aantal representatieve jaarrekeningen uit dezelfde branche, waaraan kerngetallen voor die branche worden ontleend ten behoeve van de bedrijfsvergelijking.
Gebruikte begrippen in standaardbranche jaarrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


branche
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer