zaterdag 16 april 2016

Spaardeposito met vaste termijn

Spaardeposito met vaste termijn


Een spaardeposito met vaste termijn is een spaarrekening, waarbij een bedrag voor een overeengekomen termijn wordt gestort tegen een vaste rente.
Gebruikte begrippen in spaardeposito met vastetermijn


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer