zaterdag 16 april 2016

spaarhypotheek

Spaarhypotheek


Onder een spaarhypotheek verstaan we een hypotheekvorm, waarbij u naast de rente voor de hypotheek ook premie voor een spaarverzekering betaalt.

Met deze spaarverzekering spaart u voor het aflossen van de hypotheek op de einddatum. Daarbij heeft u de zekerheid dat de hypotheek op de einddatum precies wordt afgelost.

In het geval van eerder overlijden wordt de hypotheek ook geheel afgelost,omdat dan de verzekering tot uitbetaling overgaat.

Het grote nadeel van deze vorm van hypotheek is dat met name het verzekeringsdeel vaak grote delen van het rendement van het spaardeel wegvreet.

Ook staan ze door de politiek onder druk.
Gebruikte begrippen in spaarhypotheek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
einddatum
  ... de einddatum is een term uit de obligatie en de optiehandel bij obligaties is de einddatum dag waarop de lening helemaal is...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar spaarhypotheek in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

spaarbeleggingshypotheek
  ... spaarbeleggingshypotheken zijn hypotheken die kunnen worden opgemaakt als spaarhypotheek als beleggingshypotheek of als een combinatie van beide...Lees meer
hybride hypotheek
  ... onder een hybride hypotheek verstaan we een spaarhypotheek gecombineerd met een beleggingshypotheek een combinatie van een spaarhypotheek en...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.