dinsdag 19 april 2016

loonpauze

loonpauze


Een loonpauze is een loonmaatregel van de overheid, waarbij aan de sociale partners wordt opgelegd ,dat gedurende een bepaalde periode de lonen niet algemeen mogen stijgen.

Incidentele loonstijgingen zijn wel toegestaan.
Gebruikte begrippen in loonpauze


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loonmaatregel
  ... we spreken van een loonmaatregel als de regering ingrijpt in de loonontwikkeling krachtens de loonwet...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
sociale partners
  ... onder de sociale partners verstaan we het geheel van werkgevers en werknemersorganisaties het wordt ook wel het georganiseerde bedrijfsleven...Lees meer

Begrippen waar loonpauze in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


wet op de loonvorming
  ... de wet op de loonvorming is een wet van 1970 herzien 1976 die de minister van...Lees meer