zaterdag 23 april 2016

Letter of awareness

Letter of awareness


Een letter of awareness ofwel een letter of cognizance is een verklaring van een moedermaatschappij dat zij ermee bekend is dat er aan haar dochteronderneming krediet wordt verleend.

Van de inhoud van die verklaring hangt af of de moedermaatschappij voor dat krediet mede aansprakelijk is.

In de praktijk is de juridische betekenis van deze verklaring minimaal, zodat het moederbedrijf vrijwel nooit een rechtens afdwingbare verplichting aangaat.
Gebruikte begrippen in letter of awareness


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


dochteronderneming
  ... onder een dochteronderneming of affiliatie die ook wel kortweg dochter wordt genoemd verstaan we een onderneming die juridisch geheel zelfstandig...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
moedermaatschappij
  ... een moedermaatschappij is een vorm van een holding maatschappij die naast het bepalen van het beleid waarnaar haar dochtermaatschappijen zich...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer