maandag 4 april 2016

Terugnemen

Terugnemen


Terugnemen wordt ook wel terugdekken genoemd .

Terugnemen is het afdekken van bijv. een positie in vreemde valuta dat in het merendeel der gevallen gebruikt wordt in de situatie van shortposities.

Een voorbeeld: Dollars die door een Nederlandse bank zijn verkocht aan een klant zonder dat die dollars reeds aanwezig waren, moeten, opdat uiteindelijk geen positie resteert, worden teruggekocht.

In de rente of depositosfeer wordt deze term eveneens gehanteerd.
Gebruikte begrippen in terugnemen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


afdekken
  ... afdekken voor risicovermindering om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan bijvoorbeeld...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer

Begrippen waar terugnemen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


revocation
  ... het begrip revocation komen we in nederland tegen bij internationale handelsdocumenten revocation is het terugnemen van een eerder uitgegeven power...Lees meer