woensdag 6 april 2016

Surplus-obligatie

Surplus-obligatie


De Surplus-obligatie is een vorm van een obligatie waarbij de rente uit twee delen bestaat, namelijk een basisrente en een opslag die de surplusrente wordt genoemd.

Deze verhouding wordt in de leningvoorwaarden bepaald.
Gebruikte begrippen in surplusobligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer