maandag 14 maart 2016

Wet Inschakeling Werkzoekenden

Wet Inschakeling Werkzoekenden


De Wet Inschakeling Werkzoekenden was een inmiddels al weer vervangen wet die alle vormen van het subsidiëren van arbeid moet regelen en regelingen zoals banenpools, werkervaringsplaatsen en het Jeugd Werk Garantieplan vervangt.

Deze wet Inschakeling Werkzoekenden moet door de gemeenten worden uitgevoerd.

Gezien de taaiheid en de omvang van het probleem proberen regeringen van verschillende signatuur er vat op te krijgen, meestal zonder al te veel succes.
Gebruikte begrippen in wet in schakeling werkzoekenden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer