dinsdag 15 maart 2016

vervangingsreserve

vervangingsreserve


De vervangingsreserve is de fiscaal toelaatbare reservering van boekwinsten bij verkoop of bij uitkering van een vergoeding wegens verlies of schade.

Het boven de boekwaarde ontvangen bedrag mag tijdelijk worden gereserveerd en als eerste afschrijving op de kostprijs van het vervangende object in mindering worden gebracht.

De hieruit resulterende boekwaarde mag niet lager zijn dan de oude boekwaarde.

Indien die boekwaarde hoger is dan de oude boekwaarde, wordt dit meerdere tot de fiscale winst gerekend.
Gebruikte begrippen in vervangingsreserve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiĆ«le transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer