dinsdag 15 maart 2016

vervalkalender van de Nederlandsche Bank nv

Vervalkalender van de Nederlandsche Bank nv


Onder de vervalkalender van de Nederlandsche Bank nv verstaan we een regeling van De Nederlandsche Bank NV voor de liquiditeitstoetsing van elke bank.

Hiertoe worden – gerubriceerd volgens een oplopende tijdschaal, korter dan één maand, één tot twee maanden, twee tot drie maanden, tot langer dan 20 maanden – de nog te ontvangen gelden en de nog te verrichten (terug)betalingen tegenover elkaar gezet en gesaldeerd.
Gebruikte begrippen in vervalkalendervan de nederlandsche bank nv


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
vervalkalender
  ... een vervalkalender is een tijdsgebonden schematische weergave waarbij vorderingen en schulden van een bepaalde soort zijn gerubriceerd en gesorteerd op...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.