dinsdag 15 maart 2016

verrekeningscheque

verrekeningscheque


Een verrekeningscheque is een in de Bondsrepubliek Duitsland voorkomende vorm van een cheque die slechts kan worden voldaan door creditering op een rekening door de begunstigde aangehouden bij de bank waarop die cheque is getrokken.

Vertalingen van verrekeningscheque

Engels: crossed cheque  

Gebruikte begrippen in verrekeningscheque


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
creditering
  ... we spreken van creditering van een rekening bij het bijschrijven van een bedrag op die rekening...Lees meer