woensdag 9 maart 2016

goudtranche

goudtranche 


Een goudtranche is het deel van de automatische trekkingsrechten op het Internationale Monetaire Fonds dat gebaseerd is op de deelneming in het kapitaal van het Internationale Monetaire Fonds in de vorm van goud.
Gebruikte begrippen in goudtranche


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


deelneming
  ... onder een deelneming of ook wel financieel belang verstaan we een belang dat door een rechtspersoon wordt gehouden in een...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
trekkingsrechten
  ... onder de trekkingsrechten verstaan we de kredietmogelijkheden bij het internationaal monetair fonds...Lees meer