dinsdag 1 maart 2016

Bijzondere trekkingsrechten

Bijzondere trekkingsrechten


Als er sprake is van bijzondere trekkingsrechten ofwel Special Drawing Rights (SDR's) dan wil dat zeggen dat er onvoorwaardelijke kredietmogelijkheden bij het IMF zijn.
Gebruikte begrippen in bijzonderetrekkingsrechten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


special drawing rights
  ... onder special drawing rights ofwel sdr's verstaan we een onvoorwaardelijke kredietmogelijkheid bij het internationaal monetair fonds...Lees meer
trekkingsrechten
  ... onder de trekkingsrechten verstaan we de kredietmogelijkheden bij het internationaal monetair fonds...Lees meer