zondag 6 maart 2016

Back to back loan

Back to back loanEen Back to back loan is een leningsconstructie waarbij persoon A een geldbedrag bij een bank in land X deponeert onder de conditie dat een kantoor van de bank, of eventueel een gerelateerde bank in een ander land Y,  hetzelfde bedrag aan persoon A in dat land Y zal lenen.

In de praktijk heffen het depot en de lening elkaar op, waardoor voor beide banken samen een risicoloze positie ontstaat. Zou de bank waar het geld gedeponeerd wordt echter in de problemen komen dan loopt de bank in land Y wel degelijk risico's.

We mogen dan ook wel verwachten dat banken met dit soort back to back loan constructies uitsluitend zaken zullen doen met banken die als goed en degelijk bekend staan.

Gebruikte begrippen in back to backloan


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


back to back
  ... Onder back to back verstaan we de constructie waarbij een bedrijf geld leent en dit meteen weer uit...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
depot
  ... het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer