zondag 6 maart 2016

Bank for International Settlements

Bank for International Settlements


De Bank for International Settlements (BIS)ofwel de bank voor Internationale Betalingen opgericht in 1930 met het hoofdkantoor in Bazel.

 De oorspronkelijke doelstelling was het regelen van het kapitaalverkeer tussen centrale banken die verband hielden met de Duitse herstelbetalingen.

De belangrijkste taken van de Bank for International Settlements zijn het stimuleren van de samenwerking tussen de Centrale Banken van de aangesloten landen en het assisteren in de uitvoering van internationale betalingen.

De Bank for International Settlements geeft tevens aanbevelingen aan banken en regelgevende instanties op het gebied van risicobeheer, solvabiliteit en de informatieverstrekking omtrent financiële derivaten. Een wereld waarin nog wel eens onverwachte dingen gebeuren die heel vaak op een gebrek aan kennis van de betrokkenen is terug te voeren.

Inmiddels is een heel groot deel van de taken van de BIS overgenomen door het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Desondanks spelen de vergaderingen van de BIS een belangrijke rol bij het coördineren van de activiteiten van de verschillende centrale banken.

Gebruikte begrippen in bank for international settlements


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
derivaten
  ... onder de handel in derivaten verstaan we niet zozeer de handel in aandelen obligaties valuta maar...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
kapitaalverkeer
  ... onder kapitaalverkeer verstaan we grensoverschrijdende transacties uit met betrekking tot leningen beleggingen en directe investeringen zoals we die terugvinden...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.