zondag 28 februari 2016

loon-prijs spiraal

loon-prijs spiraal


Onder een loon-prijs spiraal verstaan we de kringloop die ontstaat als een loonverhoging in de prijzen wordt doorberekend waardoor die omhoog gaan.

Deze hogere prijzen leiden dan weer tot nieuwe looneisen waardoor een niet te stoppen kringloop dreigt te ontstaan die rampzalig uit kan pakken voor de economie.