maandag 15 februari 2016

kasreservepolitiek van de nederlandschebank

Kasreservepolitiek van de nederlandschebank


De kasreservepolitiek van De Nederlandsche Bank NV is het beleid van De Nederlandsche Bank NV (DNB)op basis waarvan deze het percentage van de aan de banken toevertrouwde middelen vaststelt.

Het gaat dan om het bedrag dat door deze banken gemiddeld in een periode van een week als tegoed in rekeningcourant bij de Centrale Bank moet worden aangehouden.

Deze kasreservepolitiek is bedoeld om een zeer ruime geldmarkt te verkrappen maar wordt al in jaren niet meer gebruikt.
Gebruikte begrippen in kasreserve politiek van de Nederlandsche Bank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer