maandag 22 februari 2016

immateriële activa

immateriële ActivaDe immateriële Activa zijn de activa die niet fysiek waarneembaar zijn en niet als zodanig op de balans voorkomen.

Voorbeelden van immateriële Activa zijn patenten, goodwill, unieke kennis die binnen het bedrijf aanwezig is, bijzondere vaardigheden van het personeel en dergelijk.

immateriële activa

Engels: Intangible Assets.