maandag 22 februari 2016

Beleenbare activa van banken

Beleenbare activa van bankenDe Beleenbare activa van banken dus de activa die de banken bij De Nederlandsche Bank NV of de ECB kunnen belenen (dus omzetten in contanten) zijn:

– Nederlands schatkistpapier met een resterende looptijd van meer dan 9 maanden;

– obligatieleningen uitgegeven door de Nederlandse Staat en de Nederlandse lagere overheden

- andere te Amsterdam of elders op de beurs genoteerde effecten

– wissels getrokken door Nederlandse exporteurs op buitenlandse afnemers onder voorwaarden


Beleenbare activa van banken


Engels: Assets of banks accepted as collateral

Gebruikte begrippen in beleenbare activa van banken


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
genoteerde effecten
  ... genoteerde effecten zij de effecten die tot de dagelijkse notering van de beurs zijn toegelaten...Lees meer
lagere overheden
  ... onder de lagere overheden verstaan we de gemeenten provincies en waterschappen die de dijken en de waterhuishouding verzorgen...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiĆ«le wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
nederlandse staat
  ... we gebruiken de term nederlandse staat of wat ouderwetser "de staat der nederlanden" ook wel als alternatieve benaming voor...Lees meer
resterende looptijd
  ... de resterende looptijd wordt ook wel de pro resto looptijd genoemd de resterende looptijd is het gedeelte van de...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.