maandag 1 februari 2016

economisch beginsel

economisch beginsel


Het economisch beginsel gaat er van uit dat de mens altijd rationeel handelt om zoveel mogelijk voordeel te kunnen behalen.

Ofwel meer vanuit de economie geredeneerd: Het behalen van een resultaat met het opofferen van zo weinig mogelijk middelen.
Gebruikte begrippen in economisch beginsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer

Begrippen waar economisch beginsel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


law one price
  ... onder de law of one price verstaan we een economisch beginsel dat er op neer komt dan...Lees meer