Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 1 februari 2016

Solvabiliteit

Solvabiliteit


Onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteit is het vermogen om aan verplichtingen te voldoen en verliezen op te vangen, afgemeten aan het eigen, respectievelijk aansprakelijk vermogen.

Het is een veel gebruikte de maatstaf voor het financiele weerstandsvermogen
Gebruikte begrippen in solvabiliteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
weerstandsvermogen
  ... het weerstandsvermogen is het vermogen van de onderneming om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voorzetten...Lees meer

Begrippen waar solvabiliteit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

balansanalyse
  ... Onder een balansanalyse verstaan we de analyse van het financi ële weerstandsvermogen van een onderneming bij de balansanalyse wordt met name gekeken...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
vermogensbehoefte
  ... de vermogensbehoefte van een bedrijf is de behoefte aan eigen vermogen dan wel vreemd vermogen in verband met de financiering...Lees meer
schuldverhouding
  ... de schuldverhouding of ook wel debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze ratio...Lees meer
bedrijfs economisch toezicht
  ... onder het bedrijfseconomisch toezicht verstaan we de controle op de liquiditeit solvabiliteit en bedrijfsvoering van de banken en de...Lees meer
financieel management
  ... het zogenaamde financieel management is een onderdeel van het totale management zeker in grote bedrijven zijn hiervoor afdelingen of...Lees meer
offshore lening
  ... een offshore lening is een lening verstrekt wordt door een bank die in een land gevestigd is waar de...Lees meer
bisratio
  ... de bis ratio geeft aan hoe gezond de financi ële positie van een bank is hierbij wordt gekeken naar de solvabiliteit en...Lees meer
kasbeheer
  ... kasbeheer wordt ook wel liquiditeitenbeheer in enge zin of treasury genoemd het kasbeheer in een functie binnen grotere bedrijven banken...Lees meer
solvabiliteitsratios
  ... met de solvabiliteitsratios wordt de solvabiliteit van een onderneming in kaart gebracht onder de solvabiliteit van een onderneming verstaan we...Lees meer
stille curatele
  ... onder stille curatele verstaan we de situatie waarin alle of bepaalde organen van een kredietinstelling hun bevoegdheden slechts mogen...Lees meer
bank for international settlements
  ... De bank for international settlements bisofwel de bank voor internationale betalingen opgericht in 1930 met het hoofdkantoor...Lees meer
BIS
  ... bis is een afkorting voor bank voor internationale betalingen opgericht in 1930 met het hoofdkantoor in bazel de belangrijkste taken...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.