zondag 21 februari 2016

debt equity swap

debt equity swap


een debt equity swap is simpelweg de omruiling van schulden tegen aandelen.

De debt equity swap komt vaak voor in ontwikkelingslanden, waar buitenlandse banken bij de privatisering van staatsbedrijven aandelen krijgen in ruil voor kwijtschelding van (een deel van) de schulden van die bedrijven.
Gebruikte begrippen in debt equity swap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
privatisering
  ... we spreken van privatisering als een voormalige overheidsinstelling door deze overheid wordt verkocht aan een al dan niet nieuw op te...Lees meer
ruil
  ... het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder dat daar geld bij wordt gebruikt ruil kan alleen functioneren met...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer