maandag 22 februari 2016

Certificaat van oorsprong

Certificaat van oorsprong


Onder een certificaat van oorsprong wordt een document verstaan dat van de daarin omschreven goederen verklaart vanuit welk land deze oorspronkelijk vandaan komen.

In Nederland is het afgeven van een certificaat van oorsprong een taak van de Kamer van Koophandel.

Vertalingen van certificaat van oorsprong

Engels:  certificate of origin 

Gebruikte begrippen in certificaat van oorsprong


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


certificaat
  ... sommige ondernemingen brengen meestal uit angst voor vijandige overname of vreemde medezeggenschap hun aandelen onder bij een administratiekantoor...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar certificaat van oorsprong in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


handelsdocument
  ... de term handelsdocument is een verzamelnaam voor elk in het handelsverkeer gebruikelijk document zoals de factuur een transportdocument een zakenrechtelijk...Lees meer
documentaire wissel
  ... onder een documentaire wissel verstaan we een wissel waaraan de documenten zoals de factuur een certificaat van oorsprong een...Lees meer