maandag 22 februari 2016

af fabriek

af fabriekMet Af fabriek bedoelen we een leveringsconditie waarmee de verkoper de verplichting krijgt de goederen in zijn fabriek of magazijn ter beschikking te stellen van de koper. Die koper kan ze daar dan op  komen halen of opdracht kan geven om ze op te halen.

af fabriek


Deze koper draagt vanaf dat moment alle kosten en risico's voor het overbrengen van de opgehaalde goederen naar de door hem gewenste bestemming.

We er zijn nogal wat varianten van de naam van deze leveringsconditie in omloop zoals

- af magazijn
- ex works (engels)
- ex store (engels)
- loco fabriek
- loco magazijn.

Vertalingen Ex works

Engels: Ex works

Gebruikte begrippen in af fabriek


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
ex
  ... de term ex wordt geplaatst voor een aandeel waar de claim of het stock dividend al af is...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer