maandag 22 februari 2016

CBS-Herbeleggingsindex

CBS-Herbeleggingsindex


De CBS-Herbeleggingsindex is één van de aandelen- en obligatieherbeleggingsindices die dagelijks door het CBS worden berekend.

In tegenstelling tot de koersindices worden hier dividenden of rentebetalingen wél meegerekend.

Bij uitkering van dividenden of rentebetalingen wordt gedaan alsof zij direct worden herbelegd in de betreffende aandelen of obligaties.

De CBS-Herbeleggingsindex is dan ook een goede graadmeter voor het totaalrendement.
Gebruikte begrippen in cbs herbeleggingsindex


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
herbeleggingsindex
  ... een herbeleggings index is een index waarbij de koersontwikkeling wordt gevolgd inclusief de herbelegging van dividenden...Lees meer