zondag 17 januari 2016

institutionele economie

institutionele economieDe institutionele economie is een economische theorie die ervan uitgaat dat mensen niet uitsluitend op grond van rationele beslissingen handelen.

Mensen zijn bijvoorbeeld nooit volledig geïnformeerd. Consumenten hebben maar een beperkte kennis van hun omgeving en van wat andere economische subjecten doen.

Behalve van begrensde rationaliteit is er volgens de institutionele economie ook sprake van opportunisme. Mensen handelen opportunistisch als hun keuzen uitsluitend zijn gericht op hun eigen belang en niet worden beïnvloed door de wens sociale gedragsregels te respecteren.
Gebruikte begrippen in institutionele economie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische theorie
  ... er zijn in de loop der tijden vele economen geweest die ieder een economische theorie hebben ontwikkeld het voornaamste...Lees meer