zondag 24 januari 2016

garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen

garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen


De Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen is een regeling die de toevoer van risicodragend vermogen naar kleine en middelgrote bedrijven moest stimuleren.

De kern van de deze regeling is dat erkende particuliere participatiemaatschappijen in aanmerking kunnen komen voor vergoeding door de overheid van het grootste deel van de gerealiseerde verliezen op participaties die de participatiemaatschappijn in dergelijke bedrijven genomen heeft.
Gebruikte begrippen in garantieregeling particuliere participatiemaatschapijen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer