dinsdag 19 januari 2016

wisseldisconto

wisseldiscontoHet zogenaamde "Wisseldisconto" is het discontopercentage waartegen De Nederlandsche Bank NV (DNB) bereid is om schatkistpapier, wissels en promessen voorzien van tenminste drie door De Nederlandsche Bank NV betrouwbaar geachte handtekeningen te disconteren.
Gebruikte begrippen in wisseldisconto


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
discontopercentage
  ... het discontopercentage is de rente waarmee banken die door hun liquide middelen heen raken geld kunnen lenen bij de nederlandse...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer

Begrippen waar wisseldisconto in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


officieel disconto
  ... onder het officieel disconto verstaan we het discontopercentage dat de de nederlandsche bank nv vaststelt en waarbij zij normaal...Lees meer