zondag 24 januari 2016

productievolume

productievolume


Onder het productievolume van een bedrijf verstaan we de totale hoeveelheid goederen die een bedrijf per jaar kan produceren.
Gebruikte begrippen in productievolume


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer