zondag 24 januari 2016

Niet-franco posten

Niet-franco postenOnder Niet-franco posten verstaat men de wijzigingen op een bankrekening die niet vrij gesteld zijn van omzetprovisie.
Gebruikte begrippen in niet francoposten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
franco posten
  ... onder franco posten verstaat men in de bankwereld mutaties op een bankrekening waarover geen rekeningcourantprovisie of omzetprovisie wordt berekendmen...Lees meer