donderdag 21 januari 2016

najaarsnota

najaarsnotaDe najaarsnota is een tussentijds overzicht van de rijksbegrotingen.

Deze najaarsnota dient op 1 december bij de Staten Generaal te zijn ingediend.