maandag 11 januari 2016

Monetaire instrumenten

Monetaire instrumenten


De Monetaire instrumenten die een centrale bank als de De Nederlandsche Bank NV tot de beschikking heeft zijn te onderscheiden in:

– instrumenten, gericht op beheersing van de geldhoeveelheid ofwel het grote monetaire beleid dat gericht is op de interne geldwaarde.

– instrumenten, gericht op directe of indirecte kredietbeheersing;

– instrumenten, gericht op beheersing van de rente (men noemt dit ook wel het kleine monetaire beleid en het gericht op de externe geldwaarde) :

discontopolitiek;

open marktpolitiek;

kasreservepolitiek.
Gebruikte begrippen in monetaire instrumenten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar monetaire instrumenten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


geldhoeveelheidbeleid
  ... in het geldhoeveelheidbeleid beschrijft een centrale bank het beleid met betrekking tot het inzetten van verschillende monetaire instrumenten om de...Lees meer
finetuning operaties
  ... de zogenaamde fine tuning operaties behoren tot de monetaire instrumenten van de europese centrale bank de ecb kan...Lees meer