maandag 11 januari 2016

Monetair neutrale Financiering

Monetair neutrale Financiering


Monetair neutrale Financiering is een wijze van financiering die niet tot geldschepping leidt.

Voorbeeld: financiering met geld verkregen uit de emissie van een obligatielening.
Gebruikte begrippen in monetair neutrale financiering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer