dinsdag 12 januari 2016

Meerwerk

Meerwerk


Bij meerwerk wordt bij nieuwbouw op verzoek van de koper extra werk verricht dan in het bestek is voorzien.

In het algemeen is dit meerwerk een dure grap. Zie ook: 'minderwerk'.


Gebruikte begrippen in meerwerk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer

Begrippen waar meerwerk in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

minderwerk
  ... bij nieuwbouw kan minder werk worden verricht dan in het bestek is voorzien bijvoorbeeld omdat van bepaalde zaken bij...Lees meer