zondag 17 januari 2016

instrument variabele

instrument variabeleDe instrument variabele is een grootheid in een rekenkundig model, zoals we die veel tegenkomen in de bedrijfseconomie.

Het is de waarde die gebruikt (veranderd) wordt om een gewenste verandering in de doelvariabele te realiseren.

Stel een bedrijf wil de omzet verdubbelen door een prijsverlaging door te voeren.

Dan is de omzet(het doel) de doelvariabele en de prijsverlaging (het instrument dat we in willen zetten) de instrument variabele.
Gebruikte begrippen in instrument variabele


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
doelvariabele
  ... de doelvariabele is de grootheid in een wiskundig model vaak de uitkomst van een berekening die men door middel van...Lees meer
model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer