dinsdag 26 januari 2016

fungible goederen

fungible goederen


Onder fungible goederen verstaan we goederen waarvan de individuele exemplaren van dezelfde soort zo weinig van elkaar verschillen dat het niet belangrijk is welke exemplaren worden ontvangen.

Een goed voorbeeld zijn de verschillende stukken van een zelfde aandelenfonds die alleen qua stuknummer verschillen.
Gebruikte begrippen in fungible goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelenfonds
  ... Onder een aandelenfonds verstaan we een beleggingsfonds dat uitsluitend in aandelen belegt. Meestal wordt belegd in aan beurzen genoteerde aandelen...Lees meer
fungible
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
stuknummer
  ... het stuknummer is het op een fysiek effect vermelde volgnummer dat op de mantel de talon en elke coupon of...Lees meer

Gebruikte begrippen in fungible goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelenfonds
  ... Onder een aandelenfonds verstaan we een beleggingsfonds dat uitsluitend in aandelen belegt. Meestal wordt belegd in aan beurzen genoteerde aandelen...Lees meer
fungible
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
stuknummer
  ... het stuknummer is het op een fysiek effect vermelde volgnummer dat op de mantel de talon en elke coupon of...Lees meer