donderdag 21 januari 2016

financials

financialsDe term financials wordt vaak gebruikt voor het aanduiden van de branche van bedrijven die werkzaam zijn in de financiële sector dus banken, commissionairs, effectenbedrijven, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke.
Gebruikte begrippen in financials


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


branche
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer

Begrippen waar financials in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


financiële waarden
  ... onder financiële waarden verstaan we aandelen in financiële instellingen zoals banken verzekeraars en bankverzekeraars kortom de aandelen die een...Lees meer
historische koersen
  ... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
amsterdam financials sectorindex
  ... De amsterdam financials sector index is een door amsterdam exchanges ontwikkelde en berekende gewogen index die betrekking...Lees meer