maandag 11 januari 2016

multiple koersen

multiple koersen


Een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd.

Het zijn verschillende koersen die door de overheid worden bepaald afhankelijk van de aard van de geïmporteerde dan wel geëxporteerde goederen etc.

Tegen deze koersen zijn bijvoorbeeld de importeurs en de exporteurs verplicht hun vreemde valuta te kopen van dan wel te verkopen aan de overheid.
Gebruikte begrippen in differentieel koersstelsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
meervoudig koersstelsel
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd het zijn verschillende koersen die...Lees meer
multiple koersen
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer

Begrippen waar differentieel koersstelsel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


meervoudig koersstelsel
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd het zijn verschillende koersen die...Lees meer
multiple koersen
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd...Lees meer