vrijdag 25 december 2015

privaatrecht

Privaatrecht


Het privaatrecht betreft dat gedeelte van het recht, dat de verhouding regelt tussen particulieren (burgers, bedrijven en organisaties).

Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en particulieren.
Gebruikte begrippen in publiekrecht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar publiekrecht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

publiekrechtelijke rechtspersoon
  ... onder een publiekrechtelijke rechtspersoon verstaan we een rechtspersoon die aan het publiekrecht haar ontstaan en bestaan ontleent dus...Lees meer
privaat recht
  ... het privaatrecht betreft dat gedeelte van het recht dat de verhouding regelt tussen particulieren burgers bedrijven en organisaties...Lees meer