maandag 28 december 2015

Recht van successie

Recht van successie


Recht van successie is een vorm van belasting die, behoudens bepaalde vrijstellingen, verschuldigd is over de waarde van al wat verkregen wordt krachtens het erfrecht door het overlijden van iemand die op dat moment in Nederland woonde.

Recht van successie wordt ook wel kortweg successierecht genoemd.
Gebruikte begrippen in recht van successie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer