zaterdag 26 december 2015

primaire verdeling

primaire verdeling


De primaire verdeling van het inkomen is de verdeling vóór aftrek van de inkomstenbelasting en vóór bijtelling van de inkomensondersteunende subsidies.

Deze verdeling kan gelijkmatiger gemaakt worden door aftoppen van de prijscompensatie of door een loonmaatregel.

Ook maatregelen die de deelname aan onderwijs bevorderen kunnen een inkomensnivellerend effect hebben omdat hiermee de schaarste aan hoger opgeleiden minder wordt.
Gebruikte begrippen in primaire verdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aftoppen
  ... Onder aftoppen verstaan we in het algemeen gesteld dat bepaalde compensaties maar tot een bepaald bedrag worden gegeven...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
loonmaatregel
  ... we spreken van een loonmaatregel als de regering ingrijpt in de loonontwikkeling krachtens de loonwet...Lees meer
prijscompensatie
  ... als er sprake is van prijscompensatie betekent dat dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen inflatie...Lees meer
schaarste
  ... we spreken in de economie van schaarste als er sprake is van een vorm van spanning tussen de behoeften van...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer

Begrippen waar primaire verdeling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

secundaire inkomensverdeling
  ... onder de secundaire inkomensverdeling verstaan we de verdeling van het secundaire nationaal inkomen over personen in een land door...Lees meer
tertiaire inkomensverdeling
  ... de zogenaamde tertiare inkomensverdeling is de verdeling van het tertiaire nationaal inkomen over de inwoners in een land...Lees meer