dinsdag 8 december 2015

Pool

Pool


Het begrip pool (afkomstig uit het engels, dus uit te spreken als poel en geen inwoner van Polen) heeft meerdere betekenissen:

1. Verzameling schuldbekentenissen in de vorm van een obligatie

2. Gezamenlijke rekening van groep personen
Gebruikte begrippen in pool


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


gezamenlijke rekening
  ... onder een gezamenlijke rekening verstaan we een rekening op naam van twee of meer personen...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer

Begrippen waar pool in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


commodity pooloperator
  ... een commodity pool operator is een persoon of bedrijf die geld of andere vermogenstitels inzamelt om daarmee te...Lees meer
CPO
  ... een commodity pool operator is een persoon of bedrijf die geld of andere vermogenstitels inzamelt om daarmee te...Lees meer