maandag 28 december 2015

Invoerrecht

Invoerrecht


Het Invoerrecht is een vorm van belasting welke wordt geheven op de invoer van goederen.

Het invoerrecht is nu in feite alleen nog van toepassing bij invoer van goederen die van buiten de Europese Gemeenschap afkomstig zijn omdat we binnen Europa een vrije markt hebben.

Vertalingen invoerrechtEngels: mport duty

Gebruikte begrippen in invoerrecht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Begrippen waar invoerrecht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

buitentarief
  ... het zogenaamde buitentarief is een invoerrecht dat landen van een douane unie heffen op goederen uit derde landen een voorbeeld is...Lees meer