zaterdag 5 december 2015

Advance/Decline volgens Nicoski

Advance/Decline volgens Nicoski


Één van de manieren om de advance/decline gegevens (het verschil tussen de dagelijks gestegen en gedaalde fondsen in kaart te brengen is de techniek van Nicoski.

De Formule van Nicoski is als volgt:

Advance / Decline

We delen beide waarden dus op elkaar. Een belangrijk doel van de Nicoski indicator is het zoeken naar herhalende patronen waaruit een voorspellende waarde te halen valt. De zo gevormde cyclus laat zich gemakkelijk interpreteren. De markt is koopwaardig als de index een positieve waarde heeft en het is beter om te verkopen bij een negatieve waarde.