maandag 16 november 2015

niet-cyclisch aandeel

Niet-cyclisch aandeel


Onder een niet-cyclisch aandeel verstaan we een aandeel in een bedrijf waar de winsten niet erg afhankelijk zijn van conjunctuurbewegingen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om voedingsfondsen (mensen blijven toch wel eten) maar ook om toeleveringsbedrijven die massaproducten voor andere bedrijven maken, van schroeven en moertjes tot paperclips en nietjes voor de ambtelijke wereld.

Het niet-cyclisch aandeel is het tegenovergestelde van het cyclische aandeel.
Gebruikte begrippen in niet cyclisch aandeel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
cyclisch aandeel
  ... een zogenaamd cyclisch aandeel is een aandeel in een vennootschap dat qua koersontwikkeling ongeveer dezelfde beweging maakt als een...Lees meer

Begrippen waar niet cyclisch aandeel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

cyclisch aandeel
  ... een zogenaamd cyclisch aandeel is een aandeel in een vennootschap dat qua koersontwikkeling ongeveer dezelfde beweging maakt als een...Lees meer