dinsdag 18 augustus 2015

Economische kringloop

Economische kringloop


Onder de economische kringloop verstaan we een (eventueel geschematiseerde) voorstelling van de (goederen- en geld)stromen die bestaan in een economie .

Het is een naar analogie van de menselijke bloedsomloop geschematiseerde voorstelling.

Het oorspronkelijke idee is van de Franse arts François Quesnay die de geldsomloop in een economie vergeleek met de bloedsomloop in het menselijk lichaam.

Gebruikte begrippen in economische kringloop


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar economische kringloop in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Francois Quesnay
  ... Quesnay was een frans econoom die leefde van 1694 tot 1774 hij was oorspronkelijk arts die het schema...Lees meer
groeitheorie
  ... een groei spaarbewijs is een spaarbewijs dat vanaf de nominale waarde met de rente aangroeit tot het te betalen...Lees meer