woensdag 22 juli 2015

Uniforme regelen en usances voor documentaire kredieten

Uniforme regelen en usances voor documentaire kredieten


De Uniforme regelen en usances voor documentaire kredieten zijn de internationale regels, vastgesteld door de Banking Commission van de International Chamber of Commerce (ICC), waarin de betekenis, vorm en inhoud van documentaire kredieten is omschreven.