zondag 19 juli 2015

verwisselingsverhouding

verwisselingsverhouding


De verwisselingsverhouding is een benaming voor het vastgestelde aantal aandelen waarop een converteerbare obligatie of een verkregen aantal stockdividenden recht geeft.

De term verwisselingsverhouding wordt niet vaak gebruikt maar wordt in de beurswereld met zijn voorliefde voor Engelstalige termen meestal vervangen door het meer ingeburgerde conversieverhouding of conversieratio.
Gebruikte begrippen in verwisselingsverhouding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beurswereld
  ... Het begrip beurswerld wordt gebruikt om het geheel van beurzen beleggers handelaren en andere financiële tussenpersonen aan te duiden die gezamenlijk de beurs draaiende houden. ...Lees meer
conversieverhouding
  ... conversieverhouding is de verhouding tussen het aantal converteerbare obligaties dat men bij conversie in dient te leveren en het aantal...Lees meer
converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer