maandag 22 juni 2015

grote vennootschap

grote vennootschap


Een zogenaamde grote vennootschap is een andere benaming voor een structuurvennootschap.

Het is een Naamloze vennootschap of besloten vennootschap die "groot" is in de zin van de structuurbepalingen

Dit is het geval indien de vennootschap gedurende drie onafgebroken jaren aan alle volgende vereisten heeft voldaan:

– het geplaatste kapitaal plus reserves heeft tenminste 10 miljoen Euro bedragen;
– de vennootschap zelf of een rechtspersoon waarin zij een belang heeft van tenminste 20%, heeft krachtens wettelijk voor schrift een ondernemingsraad ingesteld;
– de vennootschap en haar dochterondernemingen hebben samen in de regel tenminste 100 werknemers in Nederland in dienst.

De wet schrijft onder meer dwingend voor dat er bij structuurvennootschappen commissarissen moeten zijn. De directeuren worden niet door de aandeelhouders maar door de Raad van Commissarissen benoemd.
Gebruikte begrippen in grote vennootschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
commissarissen
  ... de commissarissen is de roepnaam voor raad van commissarissen commissarissen houden toezicht op de directie van een nv benoemen en...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
ondernemingsraad
  ... een ondernemingsraad is een orgaan in bedrijven met minimaal 100 werknemers waarin de werkgever en een vertegenwoordiging van de werknemers...Lees meer
raad van commissarissen
  ... de raad van commissarissen is de vertegenwoordiging van de aandeelhoudershet is het orgaan dat toezicht houdt op het...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer