maandag 1 juni 2015

gemiddeld belastingtarief

gemiddeld belastingtarief


Het berekenen van een gemiddeld tarief voor de belastingen (dus het percentage dat je over elke verdiende euro betaalt) is lastig door het zogenaamde schijven tarief.

Daarom berekent men het gemiddeld belastingtarief meestal door het totale bedrag dat men aan de belastingdienst betaalt te delen door door de totale belastbare inkomsten.
Gebruikte begrippen in gemiddeld belastingtarief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer